Vi passer på naturen

Vi må ikke tage vores unikke natur for givet. Vi skal hele tiden arbejde målrettet på at beskytte den og på at skabe nye naturområder og bevare de gamle.

Vi tror på, at øget integration af natur og outdoor i vores hverdagsliv skaber social og miljømæssig bæredygtighed og balance.

Det er vores målsætning at styrke udviklingen af vores samfund i en bæredygtig retning. Vi skal alle sammen bidrage til at løse miljø- og klimaudfordringerne, så vi overdrager en sund og varieret natur til vores børn og børnebørn.

Silkeborg Kommune skal være en bæredygtig kommune. Vi skal mindske miljøbelastningen, fremme bæredygtig byudvikling og biodiversitet.

Lystfisker ro og harmoni

Bæredygtighed, naturbeskyttelse og biodiversitet skal indgå som centrale elementer i vores klimapolitik, vandforsyningsplan, spildevandsplan, affaldspolitik, trafikplaner og varmeplan.

Der skal også rejses nye skove, og flere af vores skove skal have lov til at vokse vildt. Så vil dyr og svampe trives meget bedre, end de gør i velplejede skove. At skoven er urørt betyder ikke, at der ikke er adgang for mennesker. Tværtimod er urørt skov en fantastisk mulighed for at opleve mere vild natur og sanse naturen på egen hånd.

Vi finder balancen

I Silkeborg Kommune tror vi på, at man kan bruge naturen samtidig med, at man passer på den. Alle nye faciliteter skal opbygges med respekt for naturen. Naboer, naturfredningsforeninger og andre skal høres, inden der bygges nyt.
Vi er altid villige til at tage diskussionen om, hvordan vi bedst kan bruge vores unikke natur. På den måde sikrer vi, at der både er plads til dem, der nyder stille gåture i uberørt skov og dem, der holder af at køre stærkt på en mountainbike i det fri. 

Har du input til debatten, der vedrører natur i dit lokalområde, så skriv til outdoorsekretariatet på: outdoor@silkeborg.dk