Viden og vækst

En hovedstad er ikke kun et økonomisk og kultureltmidtpunkt. I de fleste tilfælde er det også nationalt centrum for uddannelse og finansiel udvikling. Derfor har vi i Silkeborg også ambitioner om, at positionen som Danmarks Outdoor Hovedstad skal føre til mere viden og vækst.

Soebad Silkeborg masseaftenbadning

Naturen har altid været driver for udvikling. Også her i Silkeborg Kommune, hvor Silkeborg bys grundlægger Michael Drewsen udså sig netop dette sted til sin fabrik pga. Gudenåen. Her 175 år senere er naturen fortsat en vigtig faktor, når vi i Silkeborg skal differentiere os fra andre kommuner og sikre os, at det er her investeringerne lægges, turisterne kommer og de unge aarhusianere bosætter sig.

Vi vil bruge positionen som Danmarks Outdoor Hovedstad til at skabe Viden & Vækst, fordi vi tror på, at vores unikke natur og outdoorprofil gør os til et attraktivt sted at slå sig ned – både for familier og virksomheder. Vi vil forløse det store erhvervsmæssige potentiale, som vi ved, outdoorhovedstaden rummer. Vi vil bruge naturen som arena for praksisnær forskning på outdoorområdet, fordi vi vil være samlingspunkt for ny viden og tiltrække forskning og uddannelse.

Virkemidler: Viden og vækst

Det går godt i Silkeborg Kommune. Der bygges masser af boliger, nye virksomheder etablerer sig og tilflyttere strømmer til. Vi har de seneste år høstet frugterne af Silkeborgmotorvejen, og hvis vi for alvor formår at bringe outdoorhovedstaden i spil som et aktiv for bl.a. virksomheder, investorer, turister og potentielle tilflyttere, er der ingen grund til at miste momentum. Tværtimod.

Det er ikke tilfældigt, at man som gæst på Vejlsøhus kan benytte pausen i et tætpakket konferenceprogram til at klare hovedet i sadlen på en af stedets mountainbikes. Der er allerede mange virksomheder der med nye initiativer, fx udlån af cykler, har fokus på at skabe udvikling og omsætning med outdoor som drivkraft.

Vi arbejder sammen med virksomhederne om at knytte flere kommercielle produkter til de ellers gratis outdoortilbud og på den måde skabe værdikæder mellem outdooraktiviteter og overnatningssteder, restauranter og detailhandel. For som vi siger: Væksten ligger i vores natur!

Outdoorevents – fra store internationale mesterskaber til brede, familievenlige arrangementer – er en selvskreven del af at være outdoorhovedstad. Events gør Silkeborg Kommune til en sjovere kommune at bo i, de styrker vores brand, tiltrækker turister og er også en vigtig arena for kommercielle aktører, der veksler outdoorhovedstadens visioner til forretning. Outdoorevents fylder allerede meget i vores eventkalender, men det må gerne fylde endnu mere. Vi vil understøtte eksisterende events og lokale foreninger og samtidig løfte ambitionsniveauet, så vi som hovedstad også bliver ”nationalstadion” for outdoorsport.

Med Outdoormasterplanen vil vi derhen, hvor kommunens outdoorprofil er en tydelig gevinst for alle typer af virksomheder. Vi vil være stedet, hvor virksomhederne finder de bedste og sundeste medarbejdere og hvor de kan blive en del af et spændende forsknings- og udviklingsmiljø, der skaber dynamik og tiltrækker investeringer.

I det følgende er det beskrevet, hvordan de fire virkemidler med fordel kan ses og bruges i forbindelse med outdoor som katalysator for Viden & Vækst.

Fællesskaber er vigtige på erhvervsområdet, hvis vi skallykkes med at tiltrække virksomheder, investeringer og forskning. Vi vil etablere nye partner- og fællesskaber i
og på tværs af brancher for at samle gode kræfter, lære af hinanden og udvikle nye produkter og services.

Vi vil også fortsat spille sammen med fællesskabet ErhvervSilkeborg, der med +1000 medlemsvirksomheder er et af Danmarks største erhvervsnetværk, og som til daglig arbejder hands-on med udvikling af erhvervslivet. Det ligger lige til højrebenet, at ErhvervSilkeborg fremadrettet bl.a. vil arbejde videre med, hvordan Danmarks Outdoor Hovedstads-brandet kan gøre det nemmere for vores virksomheder at rekruttere medarbejdere.

Ingen borgere eller virksomheder flytter alene på grundaf skøn natur og unikke outdoorfaciliteter. Vi vil derfor tilbyde gode faciliteter hele vejen rundt. Og vi vil gøre os
umage for at sikre sammenhæng mellem kommunale faciliteter og vores brand som Danmarks Outdoor Hovedstad – fx gennem naturbørnehaver, udeskolerum, m.v. Det er noget vi allerede arbejder med – se bare den aktuelle gågaderenovering, hvor ambitionen er at skabe Danmarks grønneste gågade.

Når vi skal tiltrække og udvikle deciderede outdoorvirksomheder, er kvaliteten af de traditionelle outdoorfaciliteter meget vigtig. Vi vil give outdoorvirksomhederne mulighed for at teste nye produkter i en outdoor-setting af højeste kvalitet.

Den høje kvalitet hvad faciliteter angår er ligeledes en forudsætning for at tiltrække store, professionelle events. Det vil vi også fremadrettet have for øje, når anlægskronerne skal prioriteres.

En del af opgaverne med at skabe Viden & Vækst liggeruden for kommunens traditionelle virke. Vi vil derfor fortsat samarbejde med erhvervsorganisationerne om at
realisere det store erhvervspotentiale som Danmarks Outdoor Hovedstad rummer.

Vi vil forfølge vores ambitioner om at tiltrække internationale events til hele kommunen. Det skal bl.a. ske i samarbejde med Sport Event Danmark og VisitAarhus, der er en vigtig partner, når publikum og turister skal nås.

Vi ser positivt på, at Outdoor Institute har budt sig til som operationelt bindeled til eksterne samarbejdspartnere, der skubber til at realisere ambitionen om mere outdoorviden og -vækst.

Effektiv branding og formidling er helt afgørende, når viskal tiltrække virksomheder, borgere, medarbejdere, turister og ressourcer. Vi gør allerede meget gennem indsatsen Silkeborg Kalder og har andre erhvervsrettede initiativer klar til lancering. De store nationale og internationale profil-events og de mindre lokalt forankrede outdoorevents er et vigtigt brandingværktøj for Danmarks Outdoor Hovedstad og et stort aktiv i kampen om nye borgere, virksomheder og turister.

I brandingen af Danmarks Outdoor Hovedstad som centrum for outdoorrelateret forskning og udvikling tilbyder Outdoor Institute at skabe national og international opmærksomhed omkring konkrete projekter og resultater gennem brug af digitale platforme og ved afholdelse af kurser og konferencer. Det ser vi positivt på.