Velfærd

Vi tror på det! Det er godt for os at være uden for. Forsker efter forsker slår fast, at naturen har en positiv indvirkning på vores trivsel, fysiske og mentale sundhed
og sågar også vores sociale relationer.

BoernehaveBoern Fra Sejs nyder udsigten fra Sindbjerg

Rigtig mange borgere i Silkeborg Kommune gør alleredebrug af naturen i stor stil. Men som kommune har vi en særlig mulighed for at gøre naturen til en del af hverdagen for endnu flere. Mange flere aktiviteter i bl.a. institutioner, skoler og på plejehjem skal flyttes outdoor, og velfærdsopgaver skal gentænkes med fokus på at bruge naturen endnu mere aktivt.

Innovation og nytænkning er ofte lettere sagt end gjort. Men med afsæt i, hvordan det under corona-krisen er lykkedes os at gentænke hverdagen, så både vuggestue- og dagplejebørn, børnehavebørn og de mindste skoleklasser er meget mere ude, tror vi på, at vi sammen med foreninger og civilsamfund sagtens kan løse endnu flere velfærdsopgaver outdoor, hvis vi vil.

Vi vil arbejde med outdoor i Velfærd, fordi vi ved, det virker! Vi er sikre på, at mere outdoor i hverdagen vil øge livskvaliteten blandt både børn og voksne og vi tror på, at vi kan bruge outdoor til at skabe nye innovative løsninger og bedre velfærd for borgerne i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Virkemidler: Velfærd

Der er allerede taget mange gode initiativer på velfærdsområdet, der med succes kobler natur, outdooraktiviteter og kommunale kerneopgaver. Det mærkes bl.a. i daginstitutionerne, hvor en tredjedel af kommunens børnehaver allerede har udeværksted eller naturlegeplads. Og på skoleområdet, hvor der bl.a. er igangsat projekter og aktiviteter, der kobler natur, pædagogik og undervisning.

Også på social- og handicapområdet er der meget i gang: socialpsykiatriens ”Biværket” producerer honning 12 forskellige steder i kommunen og ”Grønt Udehold” assisterer ved sporbygning i Vesterskoven.

På ældreområdet arbejdes der bl.a. på optimere de fysiske rammer, så plejehjemsbeboere kan få mere outdoor i hverdagen, mens der på sundhedsområdet er fokus på at placere så mange kommunale sundhedstilbud som muligt i naturen. Et godt eksempel er projektet Naturkræfter, hvor kræftramte mænd mødes til træning og samvær i naturen.

Det er projekter og aktiviteter som disse, som Outdoormasterplanen gerne vil hylde. Men masterplanen skal samtidig inspirere og opfordre til, at de gode projekter videreudvikles, så der skabes nye, virkningsfulde synergier på tværs af masterplanens indsatsområder.

Som Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi derhen, hvor det er en selvfølge, at outdoor er en del af svaret på, hvordan vi løser de kommunale kerneopgaver for på den måde at sætte nye standarder på velfærdsområdet.

Silkeborg Kommune skal være det sted andre kigger hen for at få viden omkring og inspiration til, hvordan man i praksis får mere natur ind i hverdagen i både vuggestuer, folkeskoler, på bosteder og plejecentre mv.

Masterplanens fire overordnede virkemidler er en systematik for, hvordan vi vil arbejde med at indfri ambitionerne og realisere konkrete indsatser. I det følgende er det skitseret, hvordan de fire virkemidler med fordel kan ses og bruges i koblingen mellem outdoor og velfærd.

De stærke lokale fællesskaber omkring daginstitutioner, skoler, socialt udsatte og ældre er helt afgørende partnere, hvis vi skal lykkes med at bringe mere outdoor
ind i den kommunale opgaveløsning.

Vi vil aktivere lokale fællesskaber, foreninger og civilsamfund og involvere dem i gentænkningen af de kommunale kerneopgaver, så endnu mere i fremtiden kan foregå outdoor. Gentænkningen skal tage afsæt i de ressourcer og den natur, der allerede findes i lokalområdet.

En del af kommunens velfærdstilbud vil også i fremtiden være midlertidige indsatser, så vi har brug for, at lokale frivillige fællesskaber (foreninger og civilsamfund) vil gøre deres til at outdoorindsatser bliver til varige gode vaner.

Vores ambition om at flytte endnu flere aktiviteter forbørn, unge, socialt udsatte, ældre m.fl. ud i naturen kræver i første omgang, at vi investerer i et nyt mindset og innovation. Vi skal turde skubbe til kulturen, hvis det er det der skal til for at få mere outdoor ind den daglige opgaveløsning.

Der kan også fortsat være behov for at investere i nye faciliteter i fx daginstitutioner, skoler og lokalområder. Vi ser gerne, at lokale aktører påtager sig en del af ejerskabet i forhold til nye faciliteter og bidrager til aktivering og vedligehold.

Nye faciliteter vil bl.a. se dagens lys gennem kommunens fysiske planlægning, helhedsplaner og lokalplaner.

I jagten på nye løsninger på velfærdsområdet, der påbedste vis kobler natur, outdooraktiviteter og kernevelfærd vil vi indgå strategiske partnerskaber med relevante videns- og forskningsinstitutioner, fx Steno Diabetes Center og VIA University College. Samarbejdet skal resultere i innovative og evidensbaserede løsninger til glæde og gavn for borgerne.

Vi bakker også op om foreningen Outdoor Institutes skitse af et Outdoor Living Lab – et levende og ambitiøst testmiljø – hvor nye løsninger på velfærdsopgaverne kan opstå.

Vi vil være top of mind, når andre kommuner og aktørersøger inspiration til, hvordan man bedst kombinerer natur, outdooraktiviteter og kerneopgaver. De mange gode outdoortiltag, der allerede eksisterer, skal i endnu højere grad deles via kommunens hjemmeside og facebook og i dagspressen, så borgerne erfarer, at Danmarks Outdoor Hovedstad ikke er et uhåndgribeligt brand, men noget, der gør en forskel i hverdagen.

Derudover er det relevant at bringe outdoor i spil i forhold til potentielle tilflyttere, fx på børneområdet.