Introduktion

En hovedstad er som regel landets største by og økonomiske og kulturelle midtpunkt. Silkeborg er Danmarks 10. største kommune målt på indbyggertal, men med vores helt unikke friluftsmuligheder, er det helt naturligt, at vi vil være nationalt og internationalt samlingspunkt for outdoor.

Vores natur er helt særlig, og der er masser af den.Silkeborg Kommune er hjemsted for Danmarks største sammenhængende skovområde og de kendte Silkeborgsøer, der om sommeren indtages af Hjejleflåden og kanoroere, kaldes ”Danmarks største søområde”.

Der er ikke andre steder i Danmark, hvor by og natur på samme måde smelter sammen. Og kun ganske få andre steder finder man samme kombination af søer, åer, skove, hede og bakkede landskaber som hos os. Og intet sted i lige så stor skala. Tænk bare på bakkelandskabet omkring Gjern og hedelandskabet ved Vrads. De store skovområder i Kompedal Plantage og labyrinten af søer omkring Avnsø og Brassø. Og på søerne Tange og Hinge og de kulturhistoriske fortællinger knyttet til Hærvejen og Gudenåen.

Som hovedstad skal man have ambitioner, og det har vi i den grad også i Danmarks Outdoor Hovedstad. Hovedstaden skal være til glæde og gavn for alle: borgere, virksomheder, medarbejdere, turister mv. For at nå dertil vil vi arbejde med outdoor på tre indsatsområder:

  • Velfærd
  • Viden og vækst
  • Fritid og natur

De tre indsatsområder skitseres senere i masterplanen. Masterplanen skitserer, hvordan vi vil gribe arbejdet med hvert enkelt indsatsområde an, ligesom eksempler på konkrete projekter fra hvert indsatsområde skitseres.

Værktøjskassens virkemidler

Vores arbejde med at udbygge og udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad gennem fokus på Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur tager udgangspunkt i fire overordnede virkemidler.

De fire virkemidler er en systematik for, hvordan vi udvikler outdoorprojekter, og sikrer høj kvalitet, ejerskab og synlighed. De fire virkemidler går på tværs af de tre indsatsområder, men det varierer fra område til område, hvordan virkemidlerne anvendes og vægtes i forhold til hinanden.

Lokale fællesskaber

Der er allerede stort engagement omkring outdoorområdet i lokalområder og foreninger i vores kommune, og det vil vi styrke endnu mere gennem samskabelse, når Outdoormasterplanen skal realiseres. De erhvervsmæssige fællesskaber er en vigtig forudsætning for at kunne veksle outdoor til business.

Faciliteter

Silkeborg Kommune har de seneste år investeret massivt i nye anlæg og faciliteter. Faciliteter i sig selv er dog ingen garanti for succes. For at få det fulde udbytte af nye faciliteter, er det helt afgørende at organiseringen bag er på plads. På den måde bliver der skabt liv om faciliteterne og der tages hånd om den daglige drift. I realiseringen af Outdoormasterplanen er det vigtigt at sikre, at organisering, kvalitet, udbud og placering af faciliteter lever op til hovedstadsambitionen.

Eksterne samarbejder

Det er ikke nyt for os at arbejde med outdoor, og vi har mange gode erfaringer at trække på. Men som Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi være et samlingspunkt og det betyder, at vi på nogle områder har brug for at trække på andres erfaringer og samarbejde med de bedste – både lokalt, nationalt og internationalt.

Branding og formidling

Vi skal fortælle vidt og bredt om alle de spændende initiativer vi tager på outdoorområdet, så ingen er i tvivl om, at vi er Danmarks Outdoor Hovedstad. Gode historier avler gode historier, så det er bare om at få snebolden til at rulle.

Vi vil arbejde med diskret place branding og skiltning i naturen, i byrummet, ved aktiviteter og institutioner mv. så borgere og turister igen og igen bliver mindet om, at de befinder sig i Danmarks Outdoor Hovedstad.

De første projekter

Outdoormasterplanen sætter rammen for den fortsatte udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad. Den fremhæver tre særlige indsatsområder og udstikker gennem fire virkemidler en systematik for, hvordan vi sammen realiserer outdoorhovedstadens potentiale. Der eksisterer allerede en bred vifte af outdoorprojekter indenfor både Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur, der trækker Danmarks Outdoor Hovedstad i den ønskede retning. Det er både den kommunale administration, foreninger, lokale ildsjæle, erhvervsliv og vidensinstitutioner, der løfter de mange projekter.

Outdoormasterplanen skal understøtte den brede pallette af eksisterende projekter, og inspirere til at sætte nye skibe i søen.

Outdoormasterplanen er ikke en endelig liste af projekter, men en dynamisk plan, der hele tiden udvikler sig og udvides med nye projekter og indsatser.

Masterplanen skal sikre rammerne for, at der løbende udvikles visioner, ambitioner og inspiration, der skal konkretiseres og realiseres gennem bl.a. samskabelse og fysisk planlægning.

Outdoormasterplanen er, som nævnt indledningsvist, bygget op omkring tre indsatsområder, der i planen beskrives enkeltvis. For hvert enkelt indsatsområde gennemgås de fire virkemidler og der præsenteres 2 konkrete projekter, der særligt kan skubbe til udviklingen på det beskrevne indsatsområde.

Som Danmarks Outdoor Hovedstad går vi selvfølgelig efter projekter, der formår at skubbe til udviklingen på to eller tre indsatsområder på én gang. Det er når, det lykkes at skabe synergi mellem indsatsområderne, at det for alvor rykker noget. Projekter skal give mening på tværs, så vi går selvfølgelig efter fuld plade.