Fritid og natur

Silkeborgenserne dyrker allerede meget andet end håndbold og gymnastik. Sportsgrene som kajak, mountainbike og vandreture fylder rigtig meget, når man undersøger silkeborgensernes fritidsliv – langt mere end det gør i andre kommuner – og sådan skal det være i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Cykel POW paa traekstien

Vores unikke natur giver plads til det hele; en solotur på landevejscyklen i Gjern Bakker, en søndagsudflugt med familien og historisk vingesus på Grathe Hede, et skud fred og ro i stilleområdet Salten Ådal eller udendørs crossfit sammen med 15 svedende holdkammerater ved Almindsø.

Vores natur er ramme for både fordybelse og fællesskab – to ingredienser der er vigtige for vores livskvalitet. Derfor er vi selvfølgelig også optagede af at passe godt på naturen og sikre en god balance mellem benyttelse og beskyttelse – også når vi sætter endnu mere skub i udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad.

I Danmarks Outdoor Hovedstad vil vi sætte spot på vores Fritid & Natur, fordi meget af alt det, der giver mening og lykke for os mennesker kan hentes der. Vi vil bruge naturen aktivt, men respektfuldt, fordi vi ønsker give vores børn og børnebørn samme mulighed for at leve det gode outdoorliv.

Virkemidler: Fritid og natur

Silkeborg Kommune har de seneste år investeret i en masse nye outdoorfaciliteter. Danmarks største skatepark og discgolfbane, en bikepark af international kaliber, 45 km MTB-spor og en kæmpestor bevægelsespark omkring Arena Midt er det bl.a. blevet til og supernaturlegepladser, trailcenter og nye søbade er på vej. Der er noget for enhver smag – og ambitionsniveau!

Den største facilitet er dog stadig naturen i sig selv. Søerne, skovene, hedelandskabet – der hvor vi bare oplever naturen, som den er og ikke har behov for at tilføje ekstra oplevelses- eller aktivitetsmuligheder. Den natur skal vi værne om og med afsæt i Outdoormasterplanen arbejde målrettet med bæredygtighed, naturbeskyttelse og biodiversitet. Vi skal sikre en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og gode rammer for mere rolige outdooraktiviteter som fx spejderliv, lystfiskeri, svampesamling og familieskovture.

Silkeborgenserne deler gerne deres oplevelser i naturen med andre og det betyder, at også foreningslivet blomstrer. Fx er Silkeborg Kajakklub med sine næsten 700 medlemmer blandt landets absolut største og Silkeborg Fiskeriforening, der blev stiftet helt tilbage i 1869, er med 2200 medlemmer ikke kun kommunens største  outdoorforening, men også den største og ældste fiskeriforening i Danmark. Det kan noget, det der foreningsliv, og det vil vi gerne have at endnu flere får øjnene op for.

I det følgende er det beskrevet, hvordan de fire virkemidler med fordel kan ses og bruges i relation til Fritid & Natur.

Det er ikke kun i Silkeborg By og i forbindelse medkommunens mest kendte og besøgte outdoor-hotspots, at borgerne skal mærke at de bor i Danmarks Outdoor Hovedstad. Vi er optagede af, at alle i Silkeborg Kommune skal have mulighed for at dyrke outdooraktiviteter og friluftsliv.

Vi vil udvikle nye, spændende lokale projekter sammen med kommunens stærke fællesskaber og foreninger, der også spiller en vigtig rolle, når vi skal realisere – og senere drifte - projekter.

Vi er stolte af de mange nye outdoorfaciliteter, dercementerer vores position som Danmarks Outdoor Hovedstad, men vi er også optagede af, at der findes outdoorfaciliteter i mindre skala i lokalområder og omegnsbyer.

Naturen er en vigtig facilitet i sig selv og det er afgørende, at der er nem adgang uanset hvor i kommunen, man bor. Vi vil prioritere nærhed til naturen højt. Det viser sig bl.a. allerede i den nye bydel Eriksborg, der planlægges så der aldrig er mere end 500 meter fra et boligområde til et stort rekreativt areal.

I den fortsatte udvikling indenfor Fritid & Natur spiller demange foreninger i Silkeborg Kommune en afgørende rolle. Vi tror på, at det er i foreningerne, at ildsjælene findes og at det er her engagementet og frivilligheden bor. Man skal ikke være en traditionel outdoorforening for at være en relevant samarbejdspartner for os.

Coronakrisen viste, at der er stort potentiale for at flytte foreningsaktiviteter, der normalt foregår indendørs, ud i naturen, og det er en bevægelse, vi vil bakke op om fremadrettet.

I forhold til større projekter, der involverer foreninger og går på tværs af kommunale fagområder, har vi allerede stærke samarbejdspartnere i DGI og DIF. Frem til 2022 arbejder vi tæt sammen om at få endnu flere til at dyrke idræt gennem det landsdækkende projekt Bevæg Dig For Livet, hvor Silkeborg er visionskommune med særligt fokus på bevægelse i naturen. Samarbejdet med DGI og DIF ser vi naturligvis gerne bragt endnu mere i spil i realiseringen af Outdoormasterplanen.

Naturstyrelsen er en helt afgørende samarbejdspartner, når der skal skabes bæredygtige rammer for det bedste outdoorfritidsliv. De er både er myndighed, realforvalter
og en stor videnskapacitet på outdoorområdet. Derudover vil vi være åbne for nye, spændende samarbejder omkring diverse indsatser og projekter relateret til masterplanen.

God formidling af ruter, faciliteter, aktiviteter,kulturhistorie og fællesskaber er en forudsætning for at vores borgere – og gerne endnu flere af dem – i endnu højere grad bruger naturen i deres fritid. Og på det område, er der fortsat plads til forbedring. Vi vil arbejde for at skabe synergi mellem de mange aktører og platforme, der eksisterer på området.

Vi står i den privilegerede situation, at mange unge mennesker er meget interesserede i klimaet og dermed naturen. Fx er det ved at udvikle sig til en trend blandt
børn og unge at samle skrald. Alligevel er der behov for endnu mere oplysning om, hvordan vi i fællesskab kan passe på vores skønne natur. Her har vi som kommune en særlig mulighed for at sætte spot på god og respektfuld brug af naturen i dagtilbud og skoler og på den måde præge de yngste generationer. Vi tror ikke meget på pisk og løftet pegefinger – vi er mere til nudging og gulerod.