Foreningen Danmarks Outdoor Hovedstad

Danmarks Outdoor Hovedstad har sin egen forening med en demokratisk valgt bestyrelse.

Foreningen Danmarks Outdoor Hovedstad er et fællesskab af lokale virksomheder, som ønsker at understøtte Silkeborgs brandingpotentiale som outdoor-hovedstad. 

Foreningens formål er at sætte Silkeborg på landkortet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Visionen om Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad tegner tydeligt og klart det DNA, som Silkeborg skal være kendt for.

Visionen giver mening for både gæster, borgere, virksomheder og kommunen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt på generalforsamling samt to repræsentanter for Silkeborg Byråd.

VisitSilkeborgs sekretariat betjener foreningen, der også har egen hjemmeside.