Afrunding

Outdoormasterplanens mange ambitioner er ikke bare hevet op af hatten, men bygger på input fra de mange møder og arrangementer med lokale borgere og foreninger, der har været afholdt fra september 2018 til april 2019.

Mad over baal

Vi vil endnu en gang gerne sige tusind tak for det storeengagement, vi har oplevet i processen.

Med vedtagelsen af Outdoormasterplanen i byrådet har vi nået en vigtig milepæl, men vi står fortsat overfor det største arbejde: at omsætte ambitioner på papir til konkrete projekter, der kan mærkes og gør en forskel for borgere, virksomheder, turister m.fl. i Danmarks Outdoor Hovedstad. Og det kan vi ikke gøre alene.

Styrken og værdien af Outdoormasterplanen skyldes i høj grad det brede fundament, den står på. Involvering og samarbejde skal derfor også være nøgleord i arbejdet med Outdoormasterplanen fremadrettet.

Silkeborg Kommune er blot ét tandhjul i det maskineri, der hedder Danmarks Outdoor Hovedstad og vi kan ikke alene få udviklingen til at rulle. Der er mange flere tandhjul (foreninger, lodsejere, private ildsjæle m.fl.), og de skal også sættes i gang, for først når alle er i bevægelse, kommer der for alvor fart på udviklingen. Så vi har i den grad brug for, at foreninger, borgere, virksomheder og andre udviklingsaktører deltager i alle dele af det forestående arbejde med at gøre ord til handling.

Det er ikke nok at have en god idé. Vejen fra idé til gennemført projekt kræver, afhængig af bl.a. projektets karakter, omfang og deltagere, at en række forhold er opfyldt.

Vi har særlig fokus på følgende trin i vejen fra idé til realiseret projekt:

  • Idesalg er vigtigt for at sikre bred opbakning og ejerskab til projektet.
  • Etablering af partnerskaber med aktører, der skal bidrage til realisering.
  • Organisering af relevante aktører inkl. forventningsafstemning og tydelig rollefordeling.
  • Estimering af tidsramme er et vigtigt pejlemærke for konkretisering og gennemførelse af projekt.
  • Afklaring af økonomi.  

Vi agerer gerne sparringspartner, når nye idéer skal kvalificeres og trykprøves.

Outdoorudvalget skal det næste års tid arbejde videre med, hvordan vi i Silkeborg Kommune kobler outdoor og velfærd endnu tættere. Også det arbejde vil i høj
grad komme til at bygge på involvering af lokalområder, foreninger, borgere og fagfolk, og vi håber at alle, der har lyst vil bidrage.

Vi håber, at Outdoormasterplanen vil bringe alle en masse gode oplevelser i Danmarks Outdoor Hovedstad.