Vest

Der er i området gjort mange spændende fund blandt andet i forbindelse med tørvegravning. De mest kendte er de to moselig, Ellingpigen og Tollundmanden samt to små ravfigurer, der forestiller dyr.

Det vestligste område af kommunen består blandt andet af byer som Engesvang, Kjellerup, Levring, Thorning og Vinderslev, og her er der flere kendte udflugtsmål, der appellerer til outdoor-typerne.  

Områdets natur

Kompedal Plantage, Grathe Hede og Christianshøj:

På Grathe Hede syd for Thorning har flere kongefejder udspillet sig. I 1157 faldt Svend Grathe i slaget mod Valdemar den Store. Slaget markerede jydernes sejr over soldater fra Skåne og Sjælland. Historien er med til vise, at Hærvejen dengang levede op til sit navn.

Bølling Sø:

Bølling Sø blev dannet i istiden for 10.000 år siden. Efterhånden groede den lavvandede sø til i tykke lag af tørvemos. Søen var den største, lavvandede sø på Midtjyllands højderyg med afløb både mod øst til Gudenåen og mod vest til Karup Å. I 1870'erne blev søen afvandet. Den afvandede søbund blev aldrig rigtig god landbrugsjord. Arealet blev fredet i 2003, og søen blev genskabt 2004-05. Søen fødes mest af kildevæld. Derfor får den jævnligt tilført rent kildevand og er etgodt levested for planter og dyr.

Arena Parken og naturhytterne: 

Ved sportsanlægget Arena Midt i Kjellerup ligger Arena Parken. Det er et stort, rekreativt område omkranset af skov. Her ligger der også seks naturhytter, som man kan overnatte i mod betaling. 

Arena Parken Kjellerup Fyr paa MTB og Naturhytter Copyright Arena Midt
Foto: Arena Midt

Den Skæve Bane: 

Naturstien, Den Skæve Bane er en 21 km. lang strækning mellem Funder og Ejstrupholm. Naturstien fungerer som både cykel-, gang- og ridesti og er delvist asfalteret. I Funder er der adgang til naturstien (og parkering) fra Grøndalsgårdvej ved Funder Station, og der er også en shelterplads med toilet på ruten.

Hærvejen

På turen fra plantagerne vest for Thorning til Tollund, vest for Funder Kirkeby, går du blandt andet på Grathe Hede, hvor berømte kongeslag har fundet sted og Bølling sø, der er et stort natur genopretnings projekt

Hinge Sø:

Syd for Kjellerup ligger Hinge Sø i rolige omgivelser. Nordsiden af søen er godkendt som offentligt badeområde og har egen badebro, men da søen er meget næringsrig, så bliver vandet let fyldt med alger, når vandtemperaturen stiger. Adressen til Hinge Søbad er Vinderslevholmvej 64, 8620 Kjellerup.