Øst

I den østlige del af Silkeborg Kommune ligger flere forskellige mindre byer med stærke fællesskaber og unik natur. Heriblandt byerne Ans, Lemming, Gjern, Sorring og Voel.

Den østlige del af Silkeborg Kommune består blandt andet af landsbyerne Sorring, Gjern, Ans, Voel, Grauballe og Kongensbro. 

Området rummer en unik blanding af bølgende bakker, åben hede, skov, søer og åer. Desuden er lokalmiljøet interessant, fordi det både rummer eksisterende faciliteter som stier, spor og overnatningsmuligheder samt aktive og engagerede lokale kræfter med mod på at udvikle outdoor-området.

Områdets natur

Gjern Bakker

Grønne, bølgende bakker og stejle skrænter. Her findes både åbne områder med den oprindelige hede samt mindre og større skovstykker (fredet samt udpeget til Natura 2000-område).

Gudenåen

Gudenåen, Gjern Å og Sminge Sø. Gudenåen bugter sig på tværs af hele Silkeborg kommune og er lystfiskernes favoritsted. Ved den lille by Sminge mødes Gudenåen med Gjern Å i Sminge Sø.

Plantageområderne – Gjern Bakker Plantage, Sminge Plantage og Amerika Plantage: De tre plantager ejes af Silkeborg kommune, og de er tilgængelige for offentligheden hele året.

Tange Sø

I den nordøstlige ende af kommunen er Tange Sø og Ans naboer. Det giver gode muligheder for vandaktiviteter og direkte adgang til Gudenåen.

kano idyl i sommerhalvaaret

Faciliteter og aktivitetsmuligheder :

Mountainbike-spor ved Gjern Bakker:

Områdets kuperede landskab er meget velegnet til Mountainbike-ture. Der er også smukke og bakkede landevejsstrækninger i hele området, der kan bruges af alle former for motionscyklister. Det unikke, kuperede landskab er også godt til afvikling af professionelle cykelløb.

Stisystemet Trækstien:

Langs Gudenåen løber Trækstien igennem landskabet og giver en helt særlig naturoplevelse. I Gjern Ådal løber også banestien, som følger forløbet for den nedlagte jernbane mellem Silkeborg og Langå.

Lokale aktører med særlig outdoor-viden:

Gjern Almennyttige Udviklingsselskab (GAU):

Selskabet arbejder på målsætning om at udvikle konceptet Naturby Gjern.

Den lokale gruppe ’Gjern Natur’:

Gruppen formidler naturoplevelser i hele området for "den gamle Gjern kommune" (dvs. også Sorring og Voel).

Spejderforeninger:

De lokale spejderforeninger for eksempel KFUM har stort kendskab til afholdelse og formidling af aktiviteter i naturen.

Gjern Skole:

Skolen bruger allerede i dag naturen som aktivt læringsrum.