Midt

Lige midt i kommunen ligger Silkeborg by omkranset af byerne Funder Kirkeby, Resenbro, Hårup, Linå, Sejs, Svejbæk, Laven og Virklund.

Ligesom selve Silkeborg er de mindre byer tæt befolkede, og de har deres egne stærke lokalsamfund med egne foreninger, institutioner og butiksliv. Ser man på outdoor-området har man flere steder egne foreninger: For eksempel kajak-afdeling i Sejs-Svejbæk Idrætsforening og en ny outdoor-forening i Virklund, imens andre steder i højere grad orienterer sig imod foreningerne i Silkeborg.

Områdets natur

Området i midten af Silkeborg Kommune er i danske sammenhænge helt unikt, fordi naturen her findes helt inde i de tæt befolkede byområder. Natur og byliv smelter mange steder næsten sammen og borgere og turister har mulighed for både at nyde naturen og byen.

Gudenåen:

Gudenåen har altid været en kilde til liv i Søhøjlandet. I dag er Gudenåen et yndet tilholdssted for kano- og kajakfarere, lystfiskere og alle, der elsker at færdes i naturen.

Nordskoven:

Nordskoven ligger som en bred odde mellem Brassø og Silkeborg Langsø.

Sindbjerg og Stoubjerg:

Sinbjerg og Stoubjerg er et smukt naturområde med to lyngdækkede toppe på hhv. 103 meter og 99 meter. Fra toppene er der en vidtstrakt udsigt i syd og sydøstlig retning, hvor man kan se hele sørækken fra Silkeborg til Himmelbjerget.

Linå Vesterskov, Ørnsø og Almindsø:

Store dele af skoven er Natura 2000-område. Midt i skoven ligger den gamle fredede bøgeskov 'Knagerne'. Knagerne er blev plantet i 1773. Området fremstår i dag som urørt naturskov. I sydvestenden af skoven 123 meter over havets overflade ligger Frederik 7.s Høj. Det er det højeste punkt i Silkeborg-området. I skovens nordlige ende findes de to søer Ørnsø og Almindsø. Begge søer er populære udflugtsmål for silkeborgenserne – særligt Almindsø med noget af Danmarks reneste søvand er populær som badesø.

Borresø:

Borresø er en del af Gudenå-systemet og er en af de fire Himmelbjergsøer, som er fællesbetegnelsen for Birksø, Julsø, Borre Sø og Brassø.

Paradisøerne:

Paradisøerne en fællesbetegnelse for de fire øer, der er beliggende i den vestligste del af Borre sø. Denne del af søen kaldes også Paradiset.

Odden og Silkeborg Langsø: 

Odden er et skov- og parkområde ved Silkeborg Langsø lige midt i Silkeborg. Området har altid været et af silkeborgensernes rekreative områder. Senest er der blevet bygget et stort madpakkehus og toiletter.

Funder ådal: 

I den smukke ådal er der flotte skrænter og udsigt over mod de furede Hørbylunde Bakker. Nederst i lavningerne er der moser, enge og sumpskove, og øverst på de tørre bakker er der heder, plantager og løvskov.

Eksisterende faciliteter og ressourcer

Området omkring Silkeborg by i midten af kommunen byder allerede i dag på en lang række outdoor-faciliteter og -muligheder, som det videre arbejde med outdoor skal bygge ovenpå.

Gødvad: 

Nord for Silkeborgs midte, i Gødvad, arbejdes der med en outdoor-inspireret helhedsplan, der blandt meget andet skal indeholde en ny skole, en idrætshal og udvikling af et nyt bytorv. Da der skulle tegnes arkitekttegninger til helhedsplanen var outdoor et af de helt centrale temaer.        

Silkeborg Bad og bunkerne: 

Kunstmuseet Silkeborg Bad byder på spændende kunstudstillinger i et naturskønt område lige på bredden af Ørnsø tæt på Almind sø. Spredt i skovene omkring Silkeborg Bad og inde på selve området findes der endvidere flere bunkere fra 2. verdenskrig og et bunkermuseum, der fortæller historien om Silkeborg under krigen.

Hjejlen og turen til Himmelbjerget:

Hjejlen er Silkeborgs mest kendte varetegn. Den kulfyrede hjuldamper er den ældste af sin slags i verden. Med damperen kan man opleve Søhøjlandet fra søsiden og sejle fra Silkeborg til Himmelbjerget.

Søsportens hus: 

I Silkeborg Langsø åbnede der i 2017 et helt nyt søsportshus. Huset er tænkt til kajak, kano, Stand Up Paddle (SUP) og surf, men benyttes i dag også af andre brugere - for eksempel udøvere af naturyoga og lokale skoler.