Lokalområder

Her kan du få overblik over hvilke outdoor-aktiviteter og faciliteter, der findes i Silkeborg Kommune.

Kort over Silkeborg Kommune med angivelse af lokalområderne

I Silkeborg Kommune findes der stærke lokalsamfund med mange kræfter og muligheder, som outdoor-masterplanen ønsker at understøtte og aktivere.
Kommunen rummer store og meget forskellige naturgivne ressourcer, som man skal udnytte i sit lokale arbejde med udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad. Nogle steder dominerer skovene, imens det andre steder er åer, søer eller hedelandskaber.

Uanset hvor man bor og hvilke interesser, man har, så findes der et fællesskab eller en outdoor-forening, hvor man kan møde børn og voksne, som man kan dele sine oplevelser med. De stærke, lokale fællesskaber skal danne udgangspunkt for udviklingen af lige netop de outdoor-aktiviteter og -faciliteter, som man godt kunne tænke sig.

Silkeborg Kommunes nærmiljøer består af gode skoler, børnehaver og ældrecentre.
Her er et sprudlende kulturliv med musik, kunst, teater og aktive kulturhuse. De eksisterende nærmiljøer giver et solidt afsæt for udvikling af nye outdoor-aktiviteter og -faciliteter. Et eksempel er Arena Midt i Kjellerup, der med nye, alsidige udearealer er blevet et outdoor-lokomotiv i lokalområdet.

Mange steder er der allerede i dag virksomheder på outdoorområdet. Eksempler er Nordisk, der producerer friluftsudstyr, Vejlsøhus Hotel ved Aqua i Silkeborg og Landal Søhøjlandet i Gjern, som begge tilbyder overnatning mm. samt en række outdoorkursusvirksomheder. Potentialet er imidlertid meget større, hvis de mange lokale muligheder og ressourcer sættes i spil.

De fire lokalområder er:

Øst

Vest

Syd

Midt