Kontakt

Har du en ide eller spørgsmål til Danmarks Outdoor Hovedstad? Find kontaktoplysninger.

Standing Up Paddle vinderfoto fra fotokonkurrence. Kvinde padler forbi en skov.

Outdoorsekretariatet

Outdoorsekretariatet består bl.a. af projektledere for mange af de konkrete initiativer, der er en del af Danmarks Outdoor Hovedstad.
Kontakt: outdoor@silkeborg.dk

Kultur-, Fritids-, Outdoor og Idrætsudvalget

Kontakt formand for udvalget, Johan Brødsgaard.
Mail: johan.broedsgaard@silkeborg.dk

Se udvalgets opgaver og medlemmer på silkeborg.dk

Kultur, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget