Kontakt

Har du en ide eller spørgsmål til Danmarks Outdoor Hovedstad? Find kontaktoplysninger.

Standing Up Paddle vinderfoto fra fotokonkurrence. Kvinde padler forbi en skov.

Outdoorsekretariatet

Outdoorsekretariatet består bl.a. af projektledere for mange af de konkrete initiativer, der er en del af Danmarks Outdoor Hovedstad.
Kontakt: outdoor@silkeborg.dk

Outdoorudvalget

Outdoorudvalget består af politikere og lokale aktører. Udvalget står bag masterplanen for Danmarks Outdoor Hovedstad.
Se medlemmer af outdoorudvalget.

Kontakt formand for outdoorudvalget, Mads Frandsen.
Mail: Mads.Frandsen@silkeborg.dk, tlf.: 23 96 35 96