Perspektiver for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad

Vi arbejder blandt andet med Outdoor fra perspektiverne kulturel DNA, sundhed, økonomisk driver og bosætning.

Perspektiver for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad

Med Silkeborgs position som Danmarks Outdoor Hovedstad, er der mulighed for at skabe en fælles fortælling, som tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer som kommunens naturlandskaber rummer, samt de værdier og den kultur, der spirrer og blomstrer overalt i kommunen. Værdier og kultur der kan omsættes til et sundt og aktivt liv for kommunens borgere, og til vækst for kommunen og de virksomheder der trives her.

Med afsæt i de værdier der knytter sig til både den aktive og rekreative brug af den unikke natur, har Silkeborg muligheden for at markerer sig både på den nationale og internationale scene.

Den kulturelle DNA afspejler sig allerde i de utallige foreninger, selvorganiserede og frivillige, som bruger naturen, og som gennem en frivillig indsats er med til at  udvikle udfoldelsesmulighederne for både kommunens borgere og gæster.

Det at komme ud i naturen er gavnligt for både krop og sjæl. Og med Silkeborgs placering, omgivet af søer og skove, er det helt naturligt for borgerne i Silkeborg Kommune at tage på søndagsudflugt i skovene, sommerbade i Almind sø, sejle kano eller kajak på Gudenaaen, eller tage en smuk tur med Hjejlen.

Når vi samtidig kan konstatere, at danskerne i stigende grad flytter deres motionsvaner ud i naturen, og således udnytter flere og flere af naturens alsidige muligheder for fysisk udfoldelse, har Silkeborg Kommune en særlig gunstig mulighed for at understøtte dette potentiale.

Ifølge Idrættens Analyseinstituts (IDAN) undersøgelse, ’Danskernes motions- og sportsvaner’, benytter 70 % af alle motionister naturen og øvrige udendørs faciliteter, når der skal motioneres. Med en koordineret og sammenhængede indsats på tværs af forvaltninger, er der her mulighed for at udvikle indsatser og initiativer der højner borgernes mulighed for at leve et sundt og aktivit liv.

Udover den generelle turismefremme, kan der identificeres et betydeligt økonomisk potentiale i den øgede udfoldelse i naturen, og dermed udnyttelsen af Silkeborg Kommunes naturlige stedbunde ressourcer.

Det er ikke længere kun det klassiske ferieophold i Silkeborg, med en vandrertur i skovene, kano på Gudenaaen som kan tiltrække turister og gæster. Der er opstået et stort marked for både ophold og virksomheder, som har fokus på at udnytte det hastigt voksende segment for outdooraktiviteter. Det fremgår således af en undersøgelse fra 2014, at både MTB, sejlsport, løb, landevejscykling og golf er de aktiviteter, hvor udøverne bruger flest penge på rejser/ophold/udstyr m.m. og markedet er voksende.

Silkeborg er allerede i dag et stærkt destinationsmål for flere af disse aktivitetstyper. Med øget fokus på kvalitet, tilgængelighed, information og sammenhængede oplevelsesmuligheder, kan denne position styrkes yderligere.

Silkeborg Kommune har en ambition om at runde 100.000 indbyggere i 2025. Et væsentlig parameter for valg af bosætningskommune er adgang til natur, og et rigt og varieret fritids- og kulturliv. Som Danmarks Outdoor Hovedstad, har Silkeborg en unik platforn for at brande kommunen, og de særlige muligheder, som kommunens stedbundne ressourcer giver for potentielle tilflyttere.

For at opnå de bedste resultater, og skabe maksimal synlighed omkring Silkeborg Kommune er det afgørende, at arbejde helhedsorienteret, og sikre sammehæng mellem forskellige forvaltninger og konkrete projekter og initiativer som igangsættes. Der skal desuden sikres koordination og samarbjede med civilsamfundsaktører og virksomheder.

Titlen som outdoorhovedstad, giver anledning til at styrke det kommunale fokus på, hvordan outdoor og friluftsliv i højere grad kan spille en positiv rolle for  opgaveløsningen på et bredt udsnit af forvaltningsområder, og derved være et centralt element i fortællingen om Silkeborg som kommune, og de værdier der knytter sig hertil.