Hvem er vi

Silkeborg, Søhøjlandet er Danmarks Outdoor Hovedstad med oplevelser, sundhed og læring i det fri.

Silkeborg Kommune har store ambitioner på outdoorområdet. Det har vi, fordi oplevelser i det fri er en uundværlig del af det gode liv for rigtigt mange borgere i vores kommune. Og fordi et godt friluftsliv og gode outdoorfaciliteter er med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, attraktiv at drive virksomhed i og attraktiv at besøge for turister.

Vi har politisk særligt fokus på outdoor i byrådets vision og udviklingsstrategi og i Silkeborg Kommunes Idræts- og fritidspolitik. Og byrådet har i 2017 med vedtagelsen af en Friluftsstrategi og udnævnelsen af Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoorhovedstad understreget, at outdoor skal være en hjørnesten i hele kommunens identitet. Vi vil ikke bare være en god outdoorkommune blandt flere – vi vil være hele Danmarks Outdoor Hovedstad!

Du kan kontakte kommunens Outdoor Sekretariat på telefon: 8970 1000 eller mail: outdoor@silkeborg.dk

Vision

Udviklingen af outdoor i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i en stærk, enkel og fælles vision for borgere, erhvervsliv, foreninger og kommune om, at:

 • Være Danmarks Outdoor Hovedstad

Det vil vi, fordi den vision bidrager til:

 • Det gode liv: Vi tror på, at øget integration af natur og outdoor i vores hverdagsliv vil sikre det gode liv for den enkelte, øget sammenhængkraft og bedre velfærd til flere mennesker.
 • Stærk identitet: Vi tror på, at øget integration af natur og outdooraktiviteter i vores hverdagsliv giver god økonomisk mening for kommune og erhverv, giver en skarp og interessant identitet for vores kommune og gør os til dansk og international first-mover i koblingen af outdoor og velfærd.
 • Social og miljømæssig bæredygtighed: Og vi tror på, at øget integration af natur og outdoor i vores hverdagsliv skaber social og miljømæssig bæredygtighed og balance imellem benyttelse og beskyttelse af vores unikke natur.

Realiseringen af vores vision og udviklingen af outdoor i Silkeborg Kommune og hele Danmarks Outdoor Hovedstad kræver en fælles indsats på en række forskellige områder.

Danmarks Outdoor Hovedstad hviler således på syv søjler med tilhørende målsætninger, som alle skal udvikles.

 • Kommunale velfærdsopgaver
 • Lokalområdernes potentialer
 • Bæredygtighed og naturbeskyttelse
 • Branding og events
 • Forskning og uddannelse
 • Samskabelse og partnerskaber
 • Erhvervsudvikling 

Civilsamfund, erhvervsliv og kommune har centrale roller at spille i forhold til alle syv målsætninger og skal aktiveres i det videre arbejde med at flytte Silkeborg Kommune fra én outdoor-kommune blandt mange til Danmarks Outdoor Hovedstad.

 Lysegroen skov set fra vandsiden i kano.

Organisering

Styrken og værdien af Outdoor-indsatsen i Silkeborg Kommune afhænger i høj grad af det brede fundament, som den står på. Involvering og samarbejde skal derfor også være nøgleord i arbejdet med outdoormasterplanen fremadrettet.

De mange aktører, der gennem processen har bidraget til udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad og outdoormasterplanen, er alle vigtige partnere i arbejdet de kommende år med forskellige roller, ansvar og opgaver. Skal vi lykkedes med at udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad og høste de gevinster, der følger, har vi alle et ansvar.

Outdoor-sekretariatet i Silkeborg Kommune varetager den overordnede organisering af outdoor indsatsen, i et bredt samarbejde med flest mulige aktører internt og eksternt i Silkeborg Kommune.

Politikker og strategier

Der arbejdes allerede i dag med kobling af natur, outdooraktiviteter og kommunale velfærdsopgaver, og vi er således godt i gang. Indsatserne er forankret i en række politikker og strategier, som du kan finde nedenfor:

Outdoor Masterplan 2019 (mangler endelig politisk vedtagelse)

Bevæg Dig for livet visionsaftale 2018 (nyhed)

Vækst og Velfærd – udviklingsstrategi 2018

Friluftsstategi 2017

Idræts og fritidspolitik 2017

Planstrategi 2040 

Sundhedsfremme og forebyggelsespolitik 2019