Det gør vi

Vi har en lang række aktiviteter, som understøtter initativerne i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Aktiviteter

Med projektet Meet the Locals, vil vi gøre det nemmere for borgere og besøgende at finde små, lokale outdoor-aktiviteter. Aktiviteterne er arrangeret af lokale ildsjæle og foreninger, og vi ønsker at samle dem ét sted. Pr. første september 2019 har vi 18 arrangører med, og der kommer løbende flere til.

Find din næste outdoor-aktivitet på facebooksiden

Du behøver ikke at have en profil på facebook for at få adgang til siden). Den bliver løbende opdateret med outdoor-aktiviteter og begivenheder.

Er du en forening eller ildsjæl, der brænder for en outdoor-aktivitet og gerne vil have begivenheden videreformidlet? Så er du meget velkommen til at kontakte Outdoorsekretariatet ved Silkeborg Kommune: outdoor@silkeborg.dk

Billede fra skov med tekst: Meet the locals. Outdoor aktiviteter i Silkeborg for borgere og besøgende, arrangeret af lokale ildsjæle, foreninger og virksomheder - samlet på ét sted.

Billedtekst: Outdoor aktiviteter i Silkeborg for borgere og besøgende, arrangeret af lokale ildsjæle, foreninger og virksomheder - samlet ét sted.

Naturens år i 2020: Projekt Vores Natur

2020 er året, hvor alle danskere skal ud og opleve den danske natur. Det sker under overskriften 'Vores Natur.'

Det er en storstilet satsning, der involverer en hel række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet: Friluftsrådet, Naturstyrelsen, flere naturhistoriske museer, DR TV - og mange kommuner - heriblandt Silkeborg Kommune.

Naturen og de borgere, der bruger den, skal i landsdækkende TV. Den del står Danmarks Radio for med en ny TV-serie om vores danske natur.

Slutmålet er, at danskerne skal lære deres egen natur bedre at kende for der igennem at få lyst til at gå mere på opdagelse i den og passe på den.

Aeldre par gaar skovtur lysegroenne blade

I forbindelse med Folkemødet i Silkeborg september 2019, afholdt Outdoorsekretariatet i Silkeborg Kommune en fotokonkurrence.

I kommunen ønsker vi, at outdoor skal være for alle. Derfor var fotokonkurrencen en måde at invitere borgere i Silkeborg Kommune til at vise, hvad outdoor er for dem. Alle kunne indsende op til tre billeder af, hvad der repræsenterer den enkeltes forståelse og oplevelse af outdoor. Der var ”fri leg” og man måtte indsende billeder fra alle årstider.

Der blev i alt indsendt 243 billeder til Fotoklubben Focus i Silkeborg, der var medarrangør og teknisk administrator på konkurrencen. Billederne blev derefter vurderet af en dommergruppe på fem personer. Den bestod af Jim Kirkegaard, Susan Kipp og Jørgen Werner fra Fotoklubben, samt Lars Hajslund fra Outdoor Institute og Erik Møller fra Nordisk.

De bedste 100 billeder blev dernæst udstillet på Silkeborg Bibliotek i forbindelse med Folkemødet. Lørdag d. 21. september blev der kåret en vinder efterfulgt af en offentlig snak omkring outdoor-identitet.

1. pladsen – Per Pedersen

2. pladsen – Anja Knappe

3. pladsen – delt mellem Lone Gisselbæk Kristjansen og Mads Mikladal

Her ses vinderfotoet, der er taget af Per Pedersen.

 

Naturen og outdoorlivet ligger i Silkeborgernes DNA. 

Langt de fleste børn og voksne, der bor i Silkeborg Kommune bruger regelmæssigt naturen.

Løbe- og vandreture, kano, kajak og ture på cykel er de mest populære motionsformer blandt voksne borgere i Silkeborg Kommune. Sådan er det ikke andre steder i Danmark, viser tal fra DGI.

Men på trods af det, så er der sket en nedgang i antallet af borgere, der bevæger sig.

Det skal et nyt, forpligtende samarbejde mellem Silkeborg Kommune og DGI og Danmarks Idrætsforbund lave om på. 

Det er 'Bevæg dig for Livet'-samarbejdet mellem DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) lave om på.

Målet er at få flere til at bevæge sig i naturen og skabe mere fællesskab

Forpligtende aftale 

Med aftalen er Silkeborg Kommune, DGI og DIF enige om at arbejde for at opfylde nedenstående ramme-målsætninger:

 • Antallet af fysisk inaktive borgere i Silkeborg kommune skal falde til 17 % (nuværende 19%), hvilket svarer til at ca. 1500 flere borgere skal være fysisk aktive i 2023.
 • Andelen af borgere med god trivsel og livskvalitet skal øges til 77% (nuværende 70%).
 • Antallet af borgere, der dyrker idræt eller motion skal stige til 68 % (nuværende 62%). Det svarer til, at ca. 4000 borgere skal være mere aktive. 
 • Minimum 2000 af de ny-aktive borgere skal blive medlemmer/deltagere i det organiserede foreningsliv. 

Læs mere om 'Bevæg dig for Livet'.  

Cykler i naturen

Det skal være let at komme ud i det fri sammen med andre, der er til outdoor- og friluftsliv.  

Heldigvis har Silkeborg Kommune et stærkt og aktivt foreningsliv med en lang historie, og er man medlem af en forening, så får man også et fællesskab med i købet. 

I Silkeborg ligger nogle af Danmarks ældste og største frilufts-foreninger: 

Silkeborg Kajakklub er med næsten 600 medlemmer blandt Danmarks største og med 80 år på bagen også blandt de ældste. 

Silkeborg Fiskeriforening blev stiftet helt tilbage i 1869 og er med cirka 2.200 medlemmer ikke bare kommunens største outdoorforening, men også den største og ældste fiskeriforening i Danmark.

Der også mange andre outdoor-foreninger i Silkeborg. Flere af dem er både store og gamle med en stærk organisering, initiativrige medlemmer og gode faciliteter. Særligt foreningerne ”på vandet” har en lang historie, men fx Silkeborg Orienteringsklub og senest Mountainbikeklub Silkeborg har også stor succes.

Silkeborg Kommunes outdoorsekretariat har lavet en oversigt over, hvilke foreninger, der arrangerer oplevelser, ture eller sport i det fri. 

Mange af dem findes på Facebooksiden, MeetTheLocals.

Kontakt outdoor@silkeborg.dk, hvis du vil vide mere.

Lystfisker ro og harmoni

>Outdoor-områderne i Silkeborg Kommune er allerede i dag blevet besmykket med skilte, så brugerne let kan finde løbe- gå eller cykelruter.

For mountainbike'erne er der særlige spor. De er mærket med On Trails standardiserede cykelrute-piktogrammer på pæle, der er ens i hele landet.

De kan ses på Oplev Gudenaas hjemmeside.

Picknick i det groenne ved fortidsmindet Gammelkol, Laven, Silkeborg.

I Silkeborg Kommune bliver der hvert år lavet en event-kalender, der skal skabe overblik over alle de store, offentlige events, der er i kommunen - inklusive outdoor-events. 

MTB Festival er et eksempel på en årlig, tilbagevendende begivenhed, der strækker sig over en weekend. 

Mountainbike-festivalen, der holdes om foråret, inkluderer workshops, MTB-sporvisninger og andre MTB-aktiviteter.
MTB Festival er p.t. Danmarks største mountainbikefestival og finder sted i Søhøjlandet på kommunegrænsen mellem Silkeborg og Skanderborg.

Næste festival afholdes 8.-10. maj 2020.

MTB, mountainbikere på tur i skoven

Team Danmark støtter de kommuner, der gør en dyd ud af at fremelske flere elitesportsfolk - inklusive outdoor-talenter. Silkeborg Kommune er med i det talentudviklings-projekt. 

Team Danmarks Elitekommuner udvikler og understøtter lokale talentmiljøer, så unge talenter kan trives og udvikle sig til at kunne begå sig sportsligt på højeste internationale niveau. 

Elitekommunerne arbejder tæt sammen med idrætsskoler, lokale ungdomsuddannelser og de videregående uddannelsesinstitutioner for at give talenter mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse.

Man kan læse mere om Elitekommune-projekterne her.

Der er gang i forskellige projekter i Silkeborg Kommune, hvor børn og unge skal i daglig kontakt med naturen.

Alle børnehavebørn skal for eksempel være udenfor i mindst 4-5 timer i sommerhalvåret og 2-3 timer i vinterhalvåret, og næsten alle børnehaver har legepladser og bålpladser, og cirka en tredjedel har udeværksteder, naturlegepladser eller lignende.

Virklund Skole har udeskole og skolehaver og Gjern Skole er med i Naturhus Gjern Bakker.

Natur som pædagogisk værktøj stammer fra Videncenter for Naturfag på AQUA.

Herfra understøttes kommunens skoler i undervisning i naturfag, og de lærer, hvordan man opsamler og deler viden.

UD&LÆR-platformen er helt central i formidlingen af Silkeborg Kommunes undervisnings- og læringsforløb. Et læringsforløb, der skal få børn og unge ud af deres vante inde-rammer og ud i naturen, der omgiver dem.

Boern fra Tyttebaerhuset graver vandkanaler ved Blaabaerhuset Haettenaes

Faciliteter

Silkeborg er et mekka for mountainbike. Med sine cirka 45 kilometer spor er der masser af spor til alle niveauer, borgere og besøgende.
Silkeborg Kommune samarbejder på tværs af kommunen med Naturstyrelsen, foreningen Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug, de lokale mountainbikeklubber, DCU og Nordea Fondens On Trail projekt om at udvikle og vedligeholde mountainbikesporene.

Det gør vi, så sporene lever op til brugernes behov og brug, vejrets tag på sporene og sørge for en god formidling om sporene. Derudover arbejder vi på at sporene bygges, så de tager hensyn til andre brugergrupper, f.eks. vandrere, og at der tages vare på naturen.

Læs mere på Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug.

Der er 5 officielle spor indenfor Silkeborg Kommune

 • Vesterskoven ved Silkeborg
 • Nordskoven ved Silkeborg
 • Bikeparken ved Kastaniehøjvej i Silkeborg
 • Gjern MTB spor
 • Ans MTB spor

Alle sporene er mærket med On Trails standardiserede cykelrute-piktogrammer på pæle, der er ens i hele landet.

De kan ses på Oplev Gudenaas hjemmeside 

se også på Singletracks hjemmeside.

Mountainbike action i skov. Sort hvid-foto.

Silkeborg Kommune har som den første danske kommune bevilliget penge til en bikepark af international kaliber. 2,2 millioner har det kostet at etablere Silkeborg Bikepark.

Bikeparken giver borgere og besøgende mulighed for, at boltre sig på deres mountainbikes med spor, som var det på et skisportssted. Der er forskellige farver spor alt efter ens niveau. Blå flow-spor og hoppe-spor, samt et rødt og sort spor, der er for de øvede mountainbikeryttere.

De avancerede røde- og sorte spor i bikeparken ligner ikke den type mountainbikespor, mange kender fra de danske skove. De er specialkonstruerede ruter med store forhindringer og hop, der kræver øvelse at mestre.

Bikeparken ligger ovenfor cirkuspladsen ved Kastaniehøjvej i Silkeborg. Der er p-pladser langs Kastaniehøjvej.

Find sporet på www.oplevgudenaa.dk.

Læs mere om Silkeborg Bikepark.

Følg med i Silkeborg Bikeparks officielle Facebookside med drift, udvikling og information på:

Silkeborg Bikepark på Facebook

Bikepark Silkeborg Facebook banner med MTBrytter

Bikeparkens brugere har også en åben Facebookgruppe, hvor der bliver delt MTB- og Bikeparkrelevant viden i et uformelt og uorganiseret miljø:

Gruppe for brugere af Silkeborg Bikepark på Facebook

Det forventes, at der etableres ca. 5 klatrebaner af forskellige sværhedsgrader ved Cirkuspladsen på Kastaniehøjvej i Silkeborg, og at klatreparken står klar sommeren 2021. 

En tur i en klatrepark er en anderledes og udfordrende oplevelse for børn og voksne. Iført klatreudstyr klatrer man fra trætop til trætop, gennem forhindringsbaner spændt ud mellem træerne. Man får en unik oplevelse, hvor man ser naturen i et nyt perspektiv og får afprøvet - og måske flyttet - sine grænser og styrket selvtilliden.

Konceptet er meget udbredt i europæiske lande, eksempelvis findes der i Frankrig over 600 klatreparker/”high rope adventure parks”. I Danmark findes der 22 klatreparker – heraf fem i Jylland.

De letteste baner (grønne), hvor de fleste kan være med. Aktiviteter i 3-5 meters højde inkl. svævebaner med længde mellem 25 og 50 meter. De mellemsvære baner (blå), hvor aktiviteterne bliver mere udfordrende og krævende end på grøn bane. Aktiviteterne foregår i 7-8 meters højde med svævebaner over 50 meter lange. Den sværeste bane (rød), hvor aktiviteterne bliver udfordrende og krævende og foregår i 15-20 meters højde.

Silkeborg Kommune får 1,6 mio. kr. af Lokale- og Anlægsfonden og Dansk Idrætsforbund til et nyt trailcenter på grænsen mellem skov og by.

Et trailcenter er et mødested i naturen, der typisk kombinerer klubhus, bade- og omklædningsfaciliteter, depot og mødested for både idrætsforeninger og private brugere.  

Trailcentret skal gøre det lettere at bruge naturen til fysisk aktivitet, være naturligt samlingssted og inspirere til nye måder at bruge naturen.

Læs mere om trailcentret.

Hotspot madpakkehus

Danmarks største discgolfbane, Søhøjlandets Disc Golf Bane, ligger ved Vestre Kejlstrup-skoven nær Silkeborg. 

Discgolfbanen anlægges i flere faser, men endemålet i år 2020 er 27 huller inddelt i tre niveauer til hvert hul.  
Første del af banen blev indviet i 2019.

Et hul består af et tee-sted i kunstgræs, der er lagt ned i skovbunden, en infotavle, som viser sværhedsgrad og en tegning af næste hul samt en målkurv, som spilleren skal kaste en mini-frisbee, en disc, i. Ved hvert hul er der etableret tre tee-steder, så alle huller kan spilles i tre niveauer; begynder, middel og svær. Banen skal kunne bruges af alle.

Det er gratis at spille på banen, der er designet, så den tager hensyn til både øvede og uøvede spillere. 

De seks huller i banen, der er klar til brug er delt op i tre sværhedsgrader: Den hvide tee henvender sig til de professionelle. Den gule tee til amatører og den røde til familier. Alt det udstyr, man skal bruge, når man spiller fås på stedet.

Seneste nyt om banen kan man finde på DiscGolfParks hjemmeside

Discgolf Silkeborg

 

Hotspots er mødesteder i Silkeborg Kommunes natur, hvor det er naturligt at mødes. Det er knudepunkter, der forbinder forskellige outdoor-aktiviteter og steder, hvor man kan få information om ruter, natur, god opførsel mm.

Det er blandt andet kommunens outdoor-sekretariat, diverse foreninger, Naturstyrelsen og flere af byens erhvervsdrivende, der har været med til at etablere områdets hotspots.

Her finder du Silkeborg Kommunes hotspots:

Statsligt areal: På skydebanen ved Nordskoven, Silkeborg. De små Fisk ved Sejs. Silkeborg Bad, Gjessøvej. Mindestenen ved Stendalsvej nær Virklund.

Kommunalt areal: Silkeborg Bikepark, Kastaniehøjvej, Silkeborg. Skatepark Silkeborg nær Søholt Parkvej, Silkeborg. AQUA Akvarium og Dyrepark, Silkeborg. Gjern Bakkers p-plads, Svostrupvej, Gjern. Teglværksgrunden ved Ellerupvej, Gjern. Tange Søbad i Ans. Arena Midt i Kjellerup og Ans Mountainbike-spor nær Lyngbakkevej.

Private arealer: Trollhytten og Feriepark Landal Søhøjlandet i Gjern, Lille Amerika. Paradislejren, Paradisvejen i Virklund og Bryrup Camping.

Hotspot skydebanen skiltning outdoor

Østre- og Vestre Søbad er Silkeborg Kommunes to største og mest brugte, offentlige fritidsfaciliteter.

De to søbade opgraderes i begyndelsen af 2020 og får lys på badebroerne, og Østre Søbad får egen sauna.

Der er mange parter, der er med til at løfte projektet. Det er blandt andet vinterbadere, mountainbikere, rengøringspersonale, entreprenørgården, sporbyggere, eventmagere, Silkeborg Motion og Triatlon (SMT), naturtræningsklubben Rawfit, Naturyoga, Naturstyrelsen og diverse madleverandører.

Hvis alt går efter planen, så er søbadene totalrenoveret og klar til brug i juni 2020.

Silkeborg Kommune skriver mere om søbadene her

Oestre Soebad visualisering

Grønne områder ved idrætshaller er ofte lidt kedelige og uden særlig rekreativ værdi bortset fra nogle fodboldbaner, men sådan behøves det ikke at være! 

I Kjellerup har man forvandlet et velfriseret grønt område ved byens idrætshal - Arena Midt -  til en stor naturpark.
Tidligere hed det grønne område, der lå nær hallen, 'Krabbes Grønne Ring'. Nu er den grønne ring plus fodboldbaner blevet en del af 'Arena Parken'. 

Det 40.000 m2 store, grønne område bruges idag især til fodboldspil, motionsløb, mountainbiking, cykling og skating. Der er også seks naturhytter i området, der kan lejes via DanHostel.  

Læs mere hos Arena Midt Kjellerup

Arena Parken er støttet med 1,5 mio. kroner fra Lokale og Anlægsfonden.

Læs mere om Arena Park i Kjellerup.

Arena Parken Kjellerup Fyr paa MTB og Naturhytter Copyright Arena Midt
Foto: Arena Midt

Den nye bypark i Kjellerup, Skovbakken, har fra dag et haft som fornemste opgave "at skabe fællesskaber og styrke inklusionen".

Silkeborg Kommune har arbejdet frem imod at skabe en bypark, hvor der er plads til ALLE byens borgere, også de ældre, de som har et handicap og mennesker som er psykisk sårbare fra Kjellerups være- og opholdssteder. Alle skal frit kunne nyde udendørslivet på Skovbakken.  

Det skal være en bypark, som bliver et naturligt og aktivt mødested for borgere i Kjellerup og som indrettes, så den "tilgodeser sårbare menneskers fysiske og mentale sundhed og fremmer inklusion og sociale fællesskaber."

Realdania og Silkeborg Kommune står bag projektet. 

Man kan læse mere om Skovbakken på Real Danias hjemmeside.

Skovbakken Kjellerup Sygehusnedgangen

Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har siden 2013 arbejdet med at udforme en helhedsplan for det rekreative område Indelukket i Silkeborg. 
Udvalgets særlige arbejdsgruppe er efterfølgende kommet med en række anbefalinger.  

Nedenfor er et lille udpluk.  

 • Navnet 'Indelukket' fastholdes men kan udvides med den beskrivende betegnelse 'lystskov' . 'Lystskoven Indelukket'.
 • Der laves en beplantningsplan, som skal sikre, at området fyldes med både unge og gamle træer.
 • Udvalget anbefaler også, at der gøres plads til udvidelser af  eksisterende bygninger og pladser i Lystskoven Indelukket - heriblandt legepladsen, der transformeres til en superlegeplads.
 • Udvalget vil også gøre plads til en ny toiletbygning med op til 20 toiletenheder og handicaptoilet, der skal høre til friluftsscenen. 
 • Skovparken kan indrettes til stille-aktiviteter som for eksempel petanque-bane og madpakkehus.

Indelukket Silkeborg Helhedsplan Baade om foraaret

I Silkeborg Kommune skal der løbende bygges flere naturlegepladser. 

I det grønne område 'Indelukket' i Silkeborg skal der bygges en ny stor legeplads. Den skal tiltrække alle aldersgrupper og have forskellige sværhedsgrader i legeredskaber og -aktiviteter. Den nye legeplads skal placeres ved den nuværende legeplads og snackbar, og så opbygges den fra bunden via input fra lokale børnehave- og folkeskolebørn.
Legepladsen skal passe til Indelukkets skov- og parklignende område og skal efter planen være klar til brug sommeren 2021.

Den anden legeplads er endnu på tegnebrættet, men byrådspolitikerne har nikket ja til at bruge 2 millioner på den.  

Legepladsen i Indelukket er der afsat 4 millioner kroner til. 

Piger hopper og smiler paa lysegroen maelkeboettemark